دومین دوره مسابقات کاراته جام پارس برگزار شد

بوسیله گزارش سایت فدراسیون کاراته، دومین اطراف مسابقات الت شیشهای پارس گرامیداشت مرحوم شیهان اکبر ابراهیم خانی ۲۸ و ۲۹ شهریور ماه در کلکسیون ورزشی هتل پردیس کرج برگزار شد و تو مجموع مردان و بانوان آویشن مازندران بر سکوی قهرمانی ایستاد و تهران و بوستان دوم و سوم شدند.

در بخش مردان تیم های مازندران، بوستان و تهران و در مدخل بانوان تیم های کرمانشاه، خوزستان و تهران بوسیله تزیین اول تا سوم شدند. نتایج کلی آقایان (۲۸ شهریورماه):

۱- مازندران: ۱۸ طلا ۱۳ نقره ۱۹ برنز

۲- گلستان: ۱۵ طلا ۱۳ نقره ۲۴ برنز

۳- تهران: ۱۱ طلا ۱۲ نقره ۲۶ برنز

۴- خوزستان: ۵ طلا ۷ نقره ۸ برنز

۵- البرز: ۴ طلا ۶ نقره ۷ برنز نتایج طاسی بانوان (۲۹ شهریورماه):

۱- کرمانشاه: ۱۴ طلا ۱۶ نقره ۲۶ برنز

۲- خوزستان: ۱۳ طلا ۲۰ نقره ۴۸ برنز

۳- تهران: ۱۳ زر ۱۱ نقره ۲۳ برنز

۴- سمنان: ۷ طلا ۷ نقره ۷ برنز

۵- مازندران: ۷ طلا ۱ نقره ۱۴ برنز نتایج مجموع آقایان و بانوان:

۱- مازندران: ۲۵ زر ۱۴ نقره ۳۳ برنز

۲- تهران: ۲۴ طلا ۲۳ نقره ۴۹ برنز

۳- گلستان: ۱۹ طلا ۱۶ نقره ۲۹ برنز

۴- خوزستان: ۱۸ طلا ۲۷ نقره ۵۶ برنز

۵- کرمانشاه: ۱۶ طلا ۲۰ نقره ۳۱ برنز