آویشن ایران قهرمان کشتی فرنگی پیشکسوتان جهان داخل گرجستان شد

بهSGHAROOOON گزارش روابط اشتراکی فدراسیون کشتی، مسابقات کشتی فرنگی پیشکسوتان قهرمانی جهان روزهای 16 تا 18 مهر ماه داخل پنج گروه سنی تو شهر تفلیس گرجستان برگزار شد و در پایان تیمایران با 17 مدال و کسب مجموع 357 امتیاز به نشانی قهرمانی دست یافت.

اسامی نشان آوران آویشن ایران در این مسابقات به شرح زیر است: دسته A:

A 62: کیلوگرم حسن خدابنده (لو مدال) طلا امیر (اولیاء مدال)

نقره 70: کیلوگرم امیر (فرودی مدال)

زر 88: کیلوگرم مرتضی (حیدری علامت)

طلا 100: کیلوگرم محمدصادق (خوشنودی نشان)

برنز 130: کیلوگرم علیرضا (اکبری علامت) طلا قسمت قسمت کردن:

B 70: کیلوگرم آزادعلی (محمدپور مدال)

طلا 78: کیلوگرم فرزاد (حیدری مدال)

برنز 88: کیلوگرم بهزاد (عبدالوند مدال)

برنز 130: کیلوگرم رضا علی (اصغری مدال) زر گروه:

C 62: کیلوگرم فرخ (هدایی مدال)

برنز 100: کیلوگرم علیرضا رسولی (عزیز مدال)

طلا 130: کیلوگرم بهاءالدین کریم (زاده مدال) طلا گروه:

D 62: کیلوگرم اسداله (جلالی مدال)

برنز 100: کیلوگرم جهانگیر مقدم (نژاد علامت) زر گروه:

E 78: کیلوگرم هرمز (الماسی مدال)

برنز 100: کیلوگرم علی (کهندل مدال)