ورزش های نظامیان دنیا (سیزم) ؛ ۴ نشان سهم تکواندوی ایران

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو، هفتمین دوره بازی های المپیک نظامیان دنیا  (سیزم) ۲۰۱۹ داخل مقدر شدن تکواندو با حضور ۲۴۴ هوگوپوش از ۴۷ کشور برگزار شد.

ایمان اکبرزاده (اندازه ۵۴- کیلوگرم)، محمدحسن پلنگ افکن (حد ۵۸- کیلوگرم)، کامران مردانی پور (قطع ۶۳- کیلوگرم)، محمدمهدی عمادی (معادل ۶۸- کیلوگرم)، امیرمحمد کمی (حد ۷۴- کیلوگرم)، عرفان ناظمی (وزن ۸۰- کیلوگرم)، بابک عباسی (وزن ۸۷- کیلوگرم) و حسن باغگرایی (اندازه ۸۷ کیلوگرم) نمایندگان کشورمان در این رویداد بودند که در نهایت پرونده تیم ایران با تصرف یک علامت نقره (ایمان اکبرزاده) و سه گانه مدال برنز (محمدحسن پلنگ افکن، محمدمهدی عمادی و امیرمحمد قدری) ودیعه شد.

تربیت این تیم برعهده محمدرضا زوار بوسیله عنوان سرمربیبود.

رقابت های المپیک نظامیان جهان ۲G است و بوسیله نفرات مبدا تا سوم بوسیله ترتیب ۲۰، ۱۲ و ۷.۲۰ امتیاز داخل راستای تکثیر رنکینگ المپیک دلبستگی می گیرد.