اهدای مدال های آزادکار آذربایجانی بوسیله آستان قدس رضوی

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از خبرگزاری رضوی، «جبرئیل حسن اف»، آزادکار آویشن ملی جمهوری آذربایجانکه مدتی است با دوبنده تیم خراسانی «تا ثبت جهانی توس» در لیگ برترایران آستان دارد، از اهدای مدال هایش بوسیله ارسی محضر قدس رضوی خبر رحم.

مجید خدایی، سرمربی تیم کشتی آزاد «تا ثبت جهانی توس» با اثبات این خبر گفت: جبرئیل حسن اف یکی از سفینه گیران شیعه آویشن ملی جهموری آذربایجان است. او از چندین آویشن باشگاهی کشورمان برای حضوردر لیگ مقدم پیشنهاد داشت، اما با دلیل ارادت خاصی که به معصوم رضا (ع) دارد، تصمیم گرفت با دوبنده تیم ما که یک تیم خراسانی هستیم به میدان برود. مجله کشتی آزاد و فرنگی

وی گفت: با توجه به این موضوع او تصمیم دارد نشان هایش را حزن بوسیله ارسی آستان قدس رضوی اهدا کند. بدین نظم می قابلیت او را نخستین ورزشکار غیرایرانی خواند که مدال هایش را بهآستان قدس رضوی اهدا خواهد کرد.

بر این ماخذ جبرئیل حسن اف به زودی نشان برنز المپیک و چهار مدال نقره و برنز  رقابت های جهانی خویشتن را به کفش پیشگاه قدس رضوی اهدا می بطی ء.