گروزرSGHAROOOON به پیاچنزا در سری A A

بهSGHAROOOON گزارش ایسنا، گئورگی گروزر، هنرپیشه تیم ملی والیبال آلمان که در دو فصل گذشته تنه آویشن زنیت سن پترزبورگ روسیه بود، با عقد قراردادی به تیم پیاچنزا درون سری A A ایتالیا منضمات تا پس از یک دهه دوری، دوباره در این لیگ بازی.

کند بازیگر مجاری الاصل تیم ملی آلمان، پیش از این سابقه ورزش تو لیگ های آلمان، روسیه، چین، الزام جنوبی، لهستان و قطر را.

دارد انتهای