سایپا، نسخه مینیاتوری آویشن ملی والیبال ایران

به گزارش ایسنا، سایت مطرح Worldofvolley در واکنش بوسیله تمدید پیمان نامه محمدجواد معنوی نژاد گرفتن کننده تیم ملی والیبال ایران با نارنجی پوشان پایتخت نوشت: سایپا درون حال تبدیل شدن به نسخه مینیاتوری از آویشن ملی والیبال ایران است.

این تیم که تاکنون بیشترین ناکامی را در وهله پلی آف و خصوصا فینال هم چشمی های لیگ مرجح ایران داشته است، با تسلسل پیمان نامه ستاره ای در مدت محمدجواد معنوی نژاد، تو انفصال جدید این هم چشمی ها نسخه مینیاتوری تیم ملی ایران خواهد حیات.

سایپا تا کنون ۷ جنین در فینال رقابت های لیگ گرامی ایران در کسب نشانی قهرمانی ناکام بوده و برای خلع جدید، در کنار جذب هنرمند های دیگر والیبال ایران، پیمان نامه معنوی نژاد ۲۴ ساله را همچنین به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. 

به گزارش ایسنا، تیم سایپا تا کنون نفراتی در مقابل محمدرضا موذن و علی شفیعی لیبرو و سرعتی زن آویشن ملی ایران را برای خلع آینده لیگ جذب کرده و بحث افزودن شدن سید محمد موسوی بوسیله جمع شاگردان مصطفی کارخانه نیز مطرح شده است. البته تا کنون خبر قطعی و رسمی پیوستن موسوی از لفظ مسئولان این جماعت منتشر نشده است. 

انتهای پیام